Föreställningen

 

”Makten och härligheten” är en  musikalisk och humoristisk föreställning med hög igenkänningsfaktor. Den  lämpar sig utmärkt som utgångspunkt för diskussion och samtal om svenska kyrkans utvecklingsarbete, t.ex. i samband med arbetsmiljö och församlingsinstruktioner.

Föreställningen utspelar sig i Förgätna församling. Där förbereder körledaren Kjell, husmor Marta och kyrkvaktmästaren Kurre söndagens högmässa. Mitt i de praktiska bestyren hinner de tre församlingsanställda hantera  synen på uppdraphoto 1 (8)get och sina relationer till varandra, till församlingsinstruktionerna och till den allestädes närvarande, men för tillfället fysiskt frånvarande kyrkoherden, pastor Parlander.
Manuset bygger till stor del på boken Folkkyrkans tid av biskop Sven Thidevall, där han gör en genomlysning av församlingsinstruktionerna i Stockholms stift. I det arbetet har han funnit tre tydliga linjer som var och en visar var folkkyrkan är på väg: uppdragslinjen, bevarandelinjen och anpassningslinjen.

Medverkande: Jan Simonsson, Teddy Lundberg och Kim Rhedin Hüttner.
Manus och musikarrangemang: Jan Simonsson.
Iscensättning och manusbearbetning: TeamK.
Speltid 50 minuter.

Föreställningen följs upp med eller ingår i ett processinriktat utvecklingsarbete med publikmedverkan. Läs mera!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s