Category Archives: Uncategorized

Samarbete och utveckling

Uppbrott och förvandling? Omvärlden! Organisationen! Arbetsmiljön! Uppdraget! Vilken riktning ska svenska kyrkan ta i sin egenskap av arbetsplats, ideell organisation och bärare av sitt uppdrag? Ska den anpassas eller bevaras? Hur hanterar folkkyrkan sitt uppdrag i en tid av förändring … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment