Fördjupande seminarier

Lustfylld utgångspunkt för
utvecklingsarbete
Skådespelarna i TeamK, Jan Simonsson, Kim Rhedin-Hüttner och Teddy Lundberg leder i direkt anslutning till föreställningen ett kreativt seminarium som tar avstamp i pjäsens karaktärer och som sätter fokus på aktuell problematik för varje publikgrupp. Seminarierna anpassas för grupper mellan 30 och 500 personer.

Samarbete och utveckling för anställda och förtroendevalda

Det är människor som verkar i församlingar och kyrkoråd som gör folkkyrkan till vad den är. De gör det i dialog med den omvärld där kyrkan verkar, i sitt dagliga arbete. Därför finns det all anledning att ge det arbetet regelbundna injektioner av inspiration.
TeamK:s föreställning och uppföljande publikarbete kan ingå i ett längre processinriktat seminarium med fokus på samarbete, arbetsmiljö och utveckling. Under en heldag eller två halvdagar ger vi er verktyg för att gå vidare och utveckla ert interna samarbete på ett lustfyllt sätt.

  • Hur bygger vi vidare på det goda som finns inom svenska kyrkan?
  • Hur strävar vi mot gemensamma mål, med de olika roller vi har som anställda, förtroendevalda och frivilliga?
  • Hur främjar vi på bästa sätt samtalsklimatet i och mellan kyrkoråd och församlingar

Paulina Lindgren 2Med stöd av erfarna  processledare och föreläsare  från Sensus, bearbetas frågor relevanta för just din grupp. Vi varvar input med gemensamt arbete på ett sätt som skapar lust men inte väjer för de tunga frågorna.
Paulina Lindgren (bilden) har under många år arbetat med församlingar i Svenska Kyrkan och är väl förtrogen med kontexten.

Anitha Kiianlinna är beteendevetare med arbetsmiljö och konflikthantering som några av sina specialområden. Hon arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor inom svenska kyrkans församlingar, framför allt i Stockholms stift.

 

Deltagarröster!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s