Samarbete och utveckling

photo 4 (3)-001Uppbrott och förvandling?
Omvärlden! Organisationen! Arbetsmiljön! Uppdraget!
Vilken riktning ska svenska kyrkan ta i sin egenskap av arbetsplats, ideell organisation och bärare av sitt uppdrag? Ska den anpassas eller bevaras? Hur hanterar folkkyrkan sitt uppdrag i en tid av förändring och ökande mångfald? Hur stärker den engagemang och delaktighet?

Inspiration
Det gryningsljus vi alla ser kan leda oss vart vi vill.
Vår morgondag blir aldrig mer än vad vi gör den till.
(Ur ”Makten och härligheten”)

Det är människor som verkar i församlingar och kyrkoråd som gör folkkyrkan till vad den är. De gör det i dialog med den omvärld där kyrkan verkar, i sitt dagliga arbete. Därför finns det all anledning att ge det arbetet regelbundna injektioner av inspiration.

Med musikteaterföreställningen “Makten och härligheten” som en del i ett interaktivt processarbete och med ett uppföljande seminarium, ger vi er verktyg för att gå vidare och utveckla ert interna samarbete på ett lustfyllt sätt.

Läs mer om föreställningen och om våra olika sätt att gå vidare i  utvecklingsarbetet.

För bokning, prisuppgifter och övrig information kontakta
TeamK, Sensus Stockholm Gotland:
jan.simonsson@sensus.se 0703 04 03 43.
Kim Rhedin Hüttner,  0703 04 03 37.

Sensus%20logo%20-%20PMS1807

Posted in Uncategorized | Leave a comment